Dermpat werd gesticht in 2011 door de patholoog Dr Marc Haspeslagh uit interesse en liefde voor huidpathologie. Sinds april 2017 bevindt het laboratorium voor huidpathologie zich in de voormalige woning van Prof. Magnel aan de Koning Albertlaan 210 te Gent. In dit laboratorium worden huidbiopten verwerkt en onderzocht door artsen gespecialiseerd in huid onderzoek (dermatopathologen) die dit weefsel dermoscopisch en microscopisch onderzoeken en een clinicopathologische diagnose stellen.

In februari 2020 vervoegde Dr. Marieke Dutré de praktijk. Zij legt zich specifiek toe op haarziekten.

Binnen Dermpat hechten wij veel belang aan het bewaken en verbeteren van onze diagnostische kwaliteit. Continue bijscholing en wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het UZGent maken deel uit van onze missie als expert centrum voor dermatopathologie.