Haarziekten en algemene dermatologie

  • Maandag en dinsdag: haarziekten
  • Vrijdag: algemene dermatologie

=> Let erop dat u de correcte afspraak boekt! Voor een haarprobleem mag u geen algemene raadpleging boeken, want dan heeft de dokter onvoldoende tijd en materiaal (microscoop...) ter beschikking om een haarprobleem aan te pakken.

Consultaties voor haarproblemen gaan enkel door op maandag en dinsdag. Patiënten met haarproblemen kunnen enkel telefonisch boeken op maandag, dinsdag en vrijdag.  (09 335 27 72). Bovendien werd voor haarproblemen een patiëntenstop doorgevoerd. Dr Dutré ziet enkel nog gekende patiënten of patiënten verwezen door andere dermatologen (met verwijsbrief)

=>Voorafgaand aan een eerste consultatie voor een haarprobleem is het handig om reeds een bloedafname te laten uitvoeren bij de huisarts of labo met volgende onderzoeken: Sedimentatie, hematocriet, leverfunctie, nierfunctie, Ijzerstatus (ijzer, transferrine, transferrine saturatie, ferritine, TIBC), Vitamine B12, Zink , vitamine D, schildklier (TSH, T4) en bij vermoeden van een hormonaal probleem: Testosteron, SHBG, vrij testosteron

Dr. Marieke Dutré  genoot haar opleiding tot arts aan de universiteit van Gent en specialiseerde zich tot dermatologe in het UZ te Gent, in AZ Maria Middelares te Gent en in AZ St. Rembert te Torhout.

Haarziekten

Naast de algemene dermatologie specialiseert Dr Dutré zich in haar-aandoeningen en afwijkingen. Zij volgde hiervoor stage bij Dr Veronique Meuleman (haarspecialiste Tielt) en volgt hiervoor extra congressen en workshops.
Zij is lid van de ITS (international trichoscopy society) en EHRS (European Hair research society).
U kan bij Dr Dutré terecht voor alle vormen van haaruitval (hoofdhuid, maar ook bijvoorbeeld, baardstreek, wimpers...) of problemen van de hoofdhuid.
Bijvoorbeeld alopecia areata (immuungemedieerde pleksgewijze kaalheid), hormoongevoelige haaruitval (androgenetische alopecie), verlittekenende haarziekten zoals lichen planopilaris, folliculitis decalvans, frontaal fibroserende alopecie...
Ook een ernstige vorm van psoriasis van de hoofdhuid kan aangepakt worden.
Met behulp van een door Dr. Dutré afgenomen trichogram ( + wat is een trichogram+), biopsie en/of bloedafname kan zij zo meer inzicht krijgen in de aard van de aandoening om op die manier tot een optimale behandeling te komen.
U kan bij Dr Dutré ook behandelingen met PRP laten uitvoeren. Voorafgaand aan deze behandeling dient u eerst op consultatie te komen om na te gaan of deze techniek bij u gepast is.

PRIJSLIJST

Vanaf 2022 zijn nieuwe tarieven van toepassing.

Type consultatie /behandeling Prijs terugbetaling mutualiteit terubetaling mutualiteit bij verhoogde tegemoetkoming
Algemene raadpleging ( geen haarprobleem)  50 € 22,92 € 31,92 €
algemene raadpleging met bevriezen 55 € 29,18 € 38,21 €
Intake- eerste consultatie haarprobleem 80 € 22,92 € 31,92 €
Opvolging haarprobleem zonder extra onderzoeken 50 € 22,92 € 31,92 €
Opvolging haarprobleem met nood aan  video trichoscopie of trichogram 70 € 22,92 € 31,92 €
PRP 1 behandeling 280 €

Onderzoek bij haaruitval